Komisyon ve Kurullar

Yönetim

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Müdür
Görev Süresi : 24.01.2020 - 24.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 12.02.2020 - 12.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Yüksekokul Sekreter V.
Göreve Başlama : 23.05.2017
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Başkan
Görev Süresi : 24.01.2020 - 24.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 12.02.2020 - 12.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 20.02.2020 - 20.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 20.02.2020 - 20.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 20.02.2020 - 20.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr

Birim (Yüksekokul) Staj Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
TÜ E-Posta : pinarakarcay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Raportör
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Staj Komisyonu

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Aytaç ŞEMSİ

Görev : Öğr. Gör.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1151
TÜ E-Posta : aytacsemsi@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nursel GÜRAKAR İŞÇİMEN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (028) 471 25 20 » Dahili : 1145
TÜ E-Posta : nurselgurakar@trakya.edu.tr

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Staj Komisyonu

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Harun ÖZKİŞİ

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1162
TÜ E-Posta : harunozkisi@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Egemen TEKKANAT

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : egementekkanat@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Onur KARA

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1154
TÜ E-Posta : onurkara@trakya.edu.tr

Gümrük İşletme Bölümü Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Olgun Irmak ÇETİN

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1141
TÜ E-Posta : oirmakcetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre KALAY

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1165
TÜ E-Posta : emrekalay@trakya.edu.tr

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Staj Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur TAŞKAN

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : ugurtaskan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seden ÖZBEK PÜSKÜL

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : asedenozbek@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sumru KALELİ

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : sumrubayraktar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ATAGAN ÇETİN

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1142
TÜ E-Posta : aatagancetin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gürkan KOLAYLI

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1136
TÜ E-Posta : gurkankolayli@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ercüment MUZİKA

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ercumentmuzika@trakya.edu.tr

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Staj Komisyonu

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Dr. Öğreti Üyesi
Görev Süresi : 03.11.2021 - 03.11.2025
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÇAKIRLAR

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : huseyincakirlar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Türkşad AKIN

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1146
TÜ E-Posta : mturksadakin@trakya.edu.tr

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Staj Komisyonu

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Betül AYÇA

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : betulayca@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERCEBE

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1153
TÜ E-Posta : ozgeercebe@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehmet TOKATLI

Görev : Araştırma Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1100
TÜ E-Posta : mehmettokatli@trakya.edu.tr

Engelsiz Üniversite Birim Temsilcileri

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÇAKIRLAR

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : huseyincakirlar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ercüment MUZİKA

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ercumentmuzika@trakya.edu.tr

Şoför Ali Ergun KÖSTEK

Görev : şoför
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1100
TÜ E-Posta : aergunkostek@trakya.edu.tr

Engelli Öğrenci Danışmanı

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÇAKIRLAR

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Göreve Başlama : 30.12.2022
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : huseyincakirlar@trakya.edu.tr

Yabancı Uyruklu Öğrenci Danışmanı

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Akademik Teşvik Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Komisyon Başkanı - Müdür Yrd.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Değerlendirme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Yüksekokul Sekreter V.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Hakan Fehim ULUŞAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : hfehimulusan@trakya.edu.tr

Bologna Sürecinden Sorumlu Öğretim Elemanları

Öğr. Gör. Aytaç ŞEMSİ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1151
TÜ E-Posta : aytacsemsi@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Harun ÖZKİŞİ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1162
TÜ E-Posta : harunozkisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre KALAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1165
TÜ E-Posta : emrekalay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERCEBE

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1153
TÜ E-Posta : ozgeercebe@trakya.edu.tr

Bologna Süreci Çeviri Denetleme Komisyonu

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Komite Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Sertaç ÖZKUL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1152
TÜ E-Posta : sertacozkul@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gökcan TAZELER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : gokcantazeler@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Türkşad AKIN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1146
TÜ E-Posta : mturksadakin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ercüment MUZİKA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ercumentmuzika@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERCEBE

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1153
TÜ E-Posta : ozgeercebe@trakya.edu.tr

Birim Stratejik Plan Çalışma Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Görev : Üye
TÜ E-Posta : pinarakarcay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Görev : Gümrük İşletme Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : pinarakarcay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Yüksekokul Sekreter V.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Birim Kalite Temsilcisi (Akademik)
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Murat DERİN

Görev : Birim Kalite Temsilcisi (idari)
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1108
TÜ E-Posta : muratderin@trakya.edu.tr

Ayberk KIZILTEPE

Görev : Birim Kalite Temsilcisi (Öğrenci)
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1100
TÜ E-Posta : ayberkkiziltepe@trakya.edu.tr

Birim Kalite Temsilcileri

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Dr. Öğr. Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Murat DERİN

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1108
TÜ E-Posta : muratderin@trakya.edu.tr

Farabi Okul Koordinatörü

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Farabi Bölüm Koordinatörleri

Öğr. Gör. Nursel GÜRAKAR İŞÇİMEN

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Program Koordinatörü
Telefon : 0 (028) 471 25 20 » Dahili : 1145
TÜ E-Posta : nurselgurakar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Egemen TEKKANAT

Görev : Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Program Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : egementekkanat@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre KALAY

Görev : Gümrük İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Program Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1165
TÜ E-Posta : emrekalay@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gürkan KOLAYLI

Görev : Yönetim Bilişim Sistemleri Program Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1136
TÜ E-Posta : gurkankolayli@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÇAKIRLAR

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Program Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : huseyincakirlar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Betül AYÇA

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Program Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : betulayca@trakya.edu.tr

Erasmus Okul Koordinatörü

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Mevlana Okul Koordinatörü

Doç. Dr. Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr

Mevlana Bölüm Koordinatörleri

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Program Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Harun ÖZKİŞİ

Görev : Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Program Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1162
TÜ E-Posta : harunozkisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Olgun Irmak ÇETİN

Görev : Gümrük İşletme Bölümü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1141
TÜ E-Posta : oirmakcetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ATAGAN ÇETİN

Görev : Yönetim Bilişim Sistemleri Program Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1142
TÜ E-Posta : aatagancetin@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Program Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gürkan KOLAYLI

Görev : Yönetim Bilişim Sistemleri Program Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1136
TÜ E-Posta : gurkankolayli@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERCEBE

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Program Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1153
TÜ E-Posta : ozgeercebe@trakya.edu.tr

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Birim Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Bölüm / Ana Bilim Dalı Program Sorumluları

Öğr. Gör. Aytaç ŞEMSİ

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1151
TÜ E-Posta : aytacsemsi@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Harun ÖZKİŞİ

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1162
TÜ E-Posta : harunozkisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Olgun Irmak ÇETİN

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1141
TÜ E-Posta : oirmakcetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seden ÖZBEK PÜSKÜL

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : asedenozbek@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Betül AYÇA

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : betulayca@trakya.edu.tr

Yemek Denetleme Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Müdür Yrd.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Yüksekokul Sekreter V.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Hakan Fehim ULUŞAN

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : hfehimulusan@trakya.edu.tr

Şoför Ali Ergun KÖSTEK

Görev : Şoför
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1100
TÜ E-Posta : aergunkostek@trakya.edu.tr

Mertcan DAĞDEVİREN

Görev : Öğrenci Temsilcisi (Üye)
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1100
TÜ E-Posta : mertcandagdeviren@trakya.edu.tr

Kariyer Merkezi Birim Sorumlusu

Arş. Gör. Ercüment MUZİKA

Görev : Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ercumentmuzika@trakya.edu.tr

Eğitim Öğretim Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Doç. Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Raportör
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Erasmus Bölüm Koordinatörleri

Öğr. Gör. Nursel GÜRAKAR İŞÇİMEN

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (028) 471 25 20 » Dahili : 1145
TÜ E-Posta : nurselgurakar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Egemen TEKKANAT

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : egementekkanat@trakya.edu.tr

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
TÜ E-Posta : pinarakarcay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÇAKIRLAR

Görev : Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : huseyincakirlar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Betül AYÇA

Görev : Dr. Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : betulayca@trakya.edu.tr