Komisyon ve Kurullar

Yönetim

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Müdür
Görev Süresi : 24.01.2020 - 24.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tülay DEMİRALAY

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 12.02.2020 - 12.02.2023
TÜ E-Posta : tulaydemiralay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Hulusi Ekber KAYA

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 12.02.2020 - 12.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Yüksekokul Sekreter V.
Göreve Başlama : 23.05.2017
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Yüksekokul Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Başkan
Görev Süresi : 24.01.2020 - 24.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tülay DEMİRALAY

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 12.02.2020 - 12.02.2023
TÜ E-Posta : tulaydemiralay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Hulusi Ekber KAYA

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 12.02.2020 - 12.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 20.02.2020 - 20.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 20.02.2020 - 20.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Yönetim Kurulu Üyesi
Görev Süresi : 20.02.2020 - 20.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr