Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Görev : Gümrük İşletme Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : pinarakarcay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Yüksekokul Sekreter V.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Birim Kalite Temsilcisi (Akademik)
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Murat DERİN

Görev : Birim Kalite Temsilcisi (idari)
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1108
TÜ E-Posta : muratderin@trakya.edu.tr

Ayberk KIZILTEPE

Görev : Birim Kalite Temsilcisi (Öğrenci)
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1100
TÜ E-Posta : ayberkkiziltepe@trakya.edu.tr