İdari Personel

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Yüksekokul Sekreter V.
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Murat Derin

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1108
TÜ E-Posta : muratderin@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Hakan Fehim ULUŞAN

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : hfehimulusan@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. Feride ŞILAK

Görev : Hizmetli (Öğr. İşleri)
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1192
TÜ E-Posta : feridesilak@trakya.edu.tr

Şoför Ali Ergun KÖSTEK

Görev : Şoför
TÜ E-Posta : aergunkostek@trakya.edu.tr

Hizmetli Ahmet İLDENİZ

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1178
TÜ E-Posta : ahmetildeniz@trakya.edu.tr

Hizmetli Oğuzhan AYDIN

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1172
TÜ E-Posta : oguzhanaydin@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. İlkay KÖSTEK

Görev : Hizmetli
TÜ E-Posta : ilkaykostek@trakya.edu.tr

Koruma ve Güv. Görv. Murat ÇEVİK

Görev : Güvenlik Görevlisi
TÜ E-Posta : muratcevik@trakya.edu.tr

Koruma ve Güv. Görv. Kemal ÇELEBİ

Görev : Güvenlik Görevlisi
TÜ E-Posta : kemalcelebi@trakya.edu.tr

Koruma ve Güv. Görv. Güray TUTAK

Görev : Güvenlik Görevlisi
TÜ E-Posta : guraytutak@trakya.edu.tr

Koruma ve Güv. Görv. Hüseyin ERDOĞAN

Görev : Güvenlik Görevlisi
Telefon : 0 (284) 714 30 33 » Dahili : 155
TÜ E-Posta : huseyinerdogan1@trakya.edu.tr