Akreditasyon Komisyonu (Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü)

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ ÇELİK

Görev : Akreditasyon Komisyonu Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Pazarlama, Tüketici davranışı

Doç. Dr. Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Akreditasyon Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Akreditasyon Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Uluslararası İlişkiler, Entegrasyon Hareketleri

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIRLAR

Görev : Akreditasyon Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1102
TÜ E-Posta : huseyincakirlar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Lojistik, Dış Ticaret, Pazarlama

Arş. Gör. Mehmet Türkşad AKIN

Görev : Akreditasyon Komisyonu Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1146
TÜ E-Posta : mturksadakin@trakya.edu.tr