Akademik Personel

BANKACILIK VE SİGORTACILIK

Doç. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Görev Süresi : 14.02.2018 - 14.02.2021
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tülay DEMİRALAY

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 15.03.2019 - 15.03.2023
TÜ E-Posta : tulaydemiralay@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet DENİZ

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 20.04.2019 - 20.04.2023
TÜ E-Posta : ahmetdeniz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nursel GÜRAKAR İŞÇİMEN

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 23.07.2019 - 23.07.2021
Telefon : 0 (028) 471 25 20 » Dahili : 1145
TÜ E-Posta : nurselgurakar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Aytaç ŞEMSİ

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 23.03.2019 - 23.03.2021
TÜ E-Posta : aytacsemsi@trakya.edu.tr

BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 25.06.2018 - 25.06.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Egemen TEKKANAT

Görev : Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 23.07.2019 - 23.07.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : egementekkanat@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Harun ÖZKİŞİ

Görev : Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 03.09.2019 - 03.09.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1162
TÜ E-Posta : harunozkisi@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet KÖSE

Görev : Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölümü Araştırma Görevlisi
Görev Süresi : 01.03.2019 - 01.03.2022
TÜ E-Posta : mehmetkose@trakya.edu.tr

GÜMRÜK İŞLETME

Dr. Öğr. Üyesi Olgun Irmak ÇETİN

Görev : Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 10.05.2018 - 10.05.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1141
TÜ E-Posta : oirmakcetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pınar AKARÇAY

Görev : Gümrük İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 05.01.2018 - 05.01.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1138
TÜ E-Posta : pinarakarcay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emre KALAY

Görev : Gümrük İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 17.08.2018 - 17.08.2022
TÜ E-Posta : emrekalay@trakya.edu.tr

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 15.04.2019 - 15.04.2023
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seden ÖZBEK PÜSKÜL

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 21.09.2017 - 21.09.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : asedenozbek@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur TAŞKAN

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 26.12.2017 - 26.12.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : ugurtaskan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sumru KALELİ

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 16.02.2019 - 16.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : sumrubayraktar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ATAGAN ÇETİN

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 05.01.2018 - 05.01.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1142
TÜ E-Posta : aatagancetin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Süleyman GÖKDEMİR

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.
Görev Süresi : 09.09.2019 - 09.09.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06
TÜ E-Posta : suleymangokdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ercüment MUZİKA

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
Görev Süresi : 02.03.2020 - 02.03.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ercumentmuzika@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gürkan KOLAYLI

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
Görev Süresi : 25.12.2017 - 25.12.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1136
TÜ E-Posta : gurkankolayli@trakya.edu.tr

ULUSLARARASI TİCARET

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 03.03.2020 - 03.03.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZDEMİR

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 07.01.2019 - 07.01.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ozgurozdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 04.11.2018 - 04.11.2022
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Hulusi Ekber KAYA

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğr. Görevlisi
Görev Süresi : 03.09.2018 - 03.09.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hüseyin ÇAKIRLAR

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğr. Görevlisi
Görev Süresi : 26.08.2020 - 26.08.2022
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : huseyincakirlar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Türkşad AKIN

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Araştırma Görevlisi
Görev Süresi : 11.05.2020 - 11.05.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1146
TÜ E-Posta : mturksadakin@trakya.edu.tr

HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 10.05.2018 - 10.05.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Betül AYÇA

Görev : HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ (Öğretim Üyesi)
Görev Süresi : 26.12.2019 - 26.12.2023
TÜ E-Posta : betulayca@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERCEBE

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 18.02.2020 - 18.02.2024
TÜ E-Posta : ozgeercebe@trakya.edu.tr

OKUTMANLAR

Öğr. Gör. Sertaç ÖZKUL

Görev : İngilizce Okutmanı
Görev Süresi : 03.08.2019 - 03.08.2021
TÜ E-Posta : sertacozkul@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Gökcan TAZELER

Görev : İngilizce Okutmanı
Görev Süresi : 20.10.2019 - 20.10.2021
TÜ E-Posta : gokcantazeler@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Murat KURU

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı
Görev Süresi : 19.02.2019 - 19.02.2021
TÜ E-Posta : muratkuru@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Tuba GÜLTEKİN ELMAS

Görev : Atatürk İlkeleri ve İnkılıap Tarihi Okutmanı
Görev Süresi : 20.08.2020 - 20.08.2022
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1159
TÜ E-Posta : tubagultekin@trakya.edu.tr