Akademik Personel

Bankacılık ve Sigortacılık bölümü

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Görev Süresi : 14.02.2021 - 14.02.2024
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Matematik, İstatistik, İşletme, Ekonometri, Finans

Doç. Dr. Erdem ÖNCÜ

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 29.03.2023 - 29.03.2027
TÜ E-Posta : erdemoncu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Nursel GÜRAKAR İŞÇİMEN

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (028) 471 25 20 » Dahili : 1145
TÜ E-Posta : nurselgurakar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Aytaç ŞEMSİ

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1151
TÜ E-Posta : aytacsemsi@trakya.edu.tr

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Bilgi Güvenliği, KDS, Veri Madenciliği

Dr. Öğr. Üyesi Egemen TEKKANAT

Görev : Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : egementekkanat@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Veri Tabanı, Kriptoloji, Programlama, Bilgi Gizleme, Mobil Programlama

Dr. Öğr. Üyesi Harun ÖZKİŞİ

Görev : Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi
Görev Süresi : 05.04.2023 - 05.04.2027
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1162
TÜ E-Posta : harunozkisi@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yarıiletken Nanoyapılar, Yapay Sinir Ağı, Veri Madenciliği, Yapay Zeka

Öğr. Gör. Onur KARA

Görev : Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1154
TÜ E-Posta : onurkara@trakya.edu.tr

Gümrük İşletme Bölümü

Doç. Dr. Olgun Irmak ÇETİN

Görev : Gümrük İşletme Bölümü Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 20.09.2023 - 20.09.2026
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1141
TÜ E-Posta : oirmakcetin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Dış ticaret, Gümrükleme, Yönetim Organizasyon

Dr. Öğr. Üyesi Emre KALAY

Görev : Gümrük İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1165
TÜ E-Posta : emrekalay@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Uluslararası İlişkiler

Dr. Öğr. Üyesi Nil Sirel ÖZTÜRK

Görev : Gümrük İşletme Bölümü Öğretim Üyesi
Göreve Başlama : 07.11.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1138
TÜ E-Posta : nilsirelozturk@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Gümrük mevzuatı, Dış Ticaret, Tarife, Avrupa Birliği

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Turizm işletmeciliği, Otel işletmeciliği

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seden ÖZBEK PÜSKÜL

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : asedenozbek@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Muhasebe

Dr. Öğr. Üyesi Uğur TAŞKAN

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : ugurtaskan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Dr. Öğr. Üyesi Sumru KALELİ

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : sumrubayraktar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Pazarlama

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ATAGAN ÇETİN

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1142
TÜ E-Posta : aatagancetin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Muhasebe, Denetim, Uluslar Arası Denetim Standartları

Arş. Gör. Ercüment MUZİKA

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ercumentmuzika@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gürkan KOLAYLI

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1136
TÜ E-Posta : gurkankolayli@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Sayısal Yöntemler, Veri Madenciliği, Büyük Veri

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ ÇELİK

Görev : Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Pazarlama, Tüketici davranışı

Doç. Dr. Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğr. Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Uluslararası İlişkiler, Entegrasyon Hareketleri

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZDEMİR

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ozgurozdemir@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Muhasebe

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIRLAR

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğr. Üyesi
Görev Süresi : 06.03.2023 - 06.03.2027
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1102
TÜ E-Posta : huseyincakirlar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Lojistik, Dış Ticaret, Pazarlama

Arş. Gör. Mehmet Türkşad AKIN

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1146
TÜ E-Posta : mturksadakin@trakya.edu.tr

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

Prof. Dr. Cengiz ERDAL

Görev : HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜM BAŞKANI
Göreve Başlama : 29.01.2024
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1165
TÜ E-Posta : cengizerdal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, algı yönetimi, marka yönetimi, imaj ve itibar yönetimi

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Uygulamalı İletişim, Bilişim, Medya Okuryazarlığı,Dijital Vatandaşlık ve Dilbilim

Dr. Öğr. Üyesi Betül AYÇA

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : betulayca@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özge ERCEBE

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1153
TÜ E-Posta : ozgeercebe@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Medya ve Politika, Siyasi Tarih, İletişim ve Medya Çalışmaları

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet TOKATLI

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 15.03.2023 - 15.03.2027
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1100
TÜ E-Posta : mehmettokatli@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Reklam, Sosyal Medya, Kurumsal İletişim

Öğretim Görevlileri

Öğr. Gör. Sertaç ÖZKUL

Görev : İngilizce - Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1152
TÜ E-Posta : sertacozkul@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Yabancı Dil Olarak İngilizce Eğitimi

Öğr. Gör. Gökcan TAZELER

Görev : İngilizce - Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : gokcantazeler@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : ESL

Öğr. Gör. Murat KURU

Görev : Türk Dili ve Edebiyatı - Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1100
TÜ E-Posta : muratkuru@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Türk Dili ve Edebiyatı

Öğr. Gör. Tuba GÜLTEKİN ELMAS

Görev : Atatürk İlkeleri ve İnkılıap Tarihi - Öğretim Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1159
TÜ E-Posta : tubagultekin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Cumhuriyet Tarihi