Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Yüksekokul Müdürü
Görev Süresi : 24.01.2020 - 24.01.2023
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulusi Ekber KAYA

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 12.02.2020 - 12.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 14.02.2018 - 14.02.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 22.10.2018 - 22.10.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 15.10.2018 - 15.10.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 03.03.2020 - 03.03.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 26.10.2021 - 26.04.2022
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr