Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ATAKİŞİ

Görev : Yüksekokul Müdürü
Görev Süresi : 24.01.2023 - 24.01.2026
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : aatakisi@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Ekonomik Gelişme, Kalkınma Ekonomisi, Bölgesel Kalkınma, İktisadi Düşünce, İktisat Tarihi

Doç. Dr. Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 13.02.2023 - 13.02.2026
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Stratejik Yönetim, Yönetim ve Organizasyon, Endüstri Mühendisliği

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÇAKIRLAR

Görev : Müdür Yrd.
Görev Süresi : 13.03.2023 - 13.03.2026
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1102
TÜ E-Posta : huseyincakirlar@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Lojistik, Dış Ticaret, Pazarlama

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 14.02.2018 - 14.02.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1157
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Matematik, İstatistik, İşletme, Ekonometri, Finans

Doç. Dr. Murat TOPALOĞLU

Görev : Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 22.10.2018 - 22.10.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Bilgi Güvenliği, KDS, Veri Madenciliği

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 15.10.2018 - 15.10.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1156
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Turizm işletmeciliği, Otel işletmeciliği

Doç. Dr. Olgun Irmak ÇETİN

Görev : Gümrük İşletme Bölümü Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 20.09.2023 - 09.02.2026
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1141
TÜ E-Posta : oirmakcetin@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Dış ticaret, Gümrükleme, Yönetim Organizasyon

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ ÇELİK

Görev : Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 03.03.2020 - 03.03.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Pazarlama, Tüketici davranışı

Prof. Dr. Cengiz ERDAL

Görev : Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 29.01.2024 - 29.01.2027
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1165
TÜ E-Posta : cengizerdal@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, algı yönetimi, marka yönetimi, imaj ve itibar yönetimi

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Raportör
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr
Uzmanlık Alanı : Mali İşler