Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Adil OĞUZHAN

Görev : Başkan
Görev Süresi : 31.01.2017 - 31.01.2020
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : adiloguzhan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tülay DEMİRALAY

Görev : Üye - Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 08.02.2017 - 08.02.2020
TÜ E-Posta : tulaydemiralay@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Hulusi Ekber KAYA

Görev : Üye - Müdür Yardımcısı
Görev Süresi : 06.11.2017 - 06.11.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Üye - HİR. Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 10.05.2018 - 10.05.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : Üye - BSB.Bölüm Başkanı
Göreve Başlama : 14.02.2018
Telefon : 0 (284) 712 52 06
TÜ E-Posta : alierdogan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Murat TOPALOĞLU

Görev : Üye - BTBS. Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 31.01.2017 - 31.01.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : murattopaloglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Olgun Irmak ÇETİN

Görev : Üye-GİB. Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 10.05.2018 - 10.05.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1141
TÜ E-Posta : oirmakcetin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : Üye - İBY. Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 15.10.2018 - 15.10.2021
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Üye - UTB. Bölüm Başkanı
Görev Süresi : 31.01.2017 - 31.01.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr