İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı
Görev Süresi : 15.04.2019 - 15.04.2023
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seden ÖZBEK PÜSKÜL

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 24.08.2017 - 24.08.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : asedenozbek@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur TAŞKAN

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 26.12.2017 - 26.12.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : ugurtaskan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sumru KALELİ

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 16.02.2019 - 16.02.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : sumrubayraktar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Süleyman GÖKDEMİR

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.
Görev Süresi : 09.09.2019 - 09.09.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06
TÜ E-Posta : suleymangokdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ATAGAN ÇETİN

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 05.01.2018 - 05.01.2021
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1142
TÜ E-Posta : aatagancetin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ercüment MUZİKA

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ercumentmuzika@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gürkan KOLAYLI

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
Görev Süresi : 25.12.2017 - 25.12.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1136
TÜ E-Posta : gurkankolayli@trakya.edu.tr