YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
(İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı
TÜ E-Posta : meminbaynazoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Seden ÖZBEK PÜSKÜL

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölüm Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : asedenozbek@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Uğur TAŞKAN

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : ugurtaskan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sumru KALELİ

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : sumrubayraktar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ATAGAN ÇETİN

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1142
TÜ E-Posta : aatagancetin@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Süleyman GÖKDEMİR

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Öğretim Görevlisi Dr.
Telefon : 0 (284) 712 52 06
TÜ E-Posta : suleymangokdemir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ercüment MUZİKA

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ercumentmuzika@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Gürkan KOLAYLI

Görev : İşletme Bilgi Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1136
TÜ E-Posta : gurkankolayli@trakya.edu.tr