BANKACILIK VE SİGORTACILIK ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ali ERDOĞAN

Görev : BANKACILIK VE SİGORTACILIK ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
Göreve Başlama : 14.02.2018
TÜ E-Posta : ali.erdogan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tülay DEMİRALAY

Görev : BANKACILIK VE SİGORTACILIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Görev Süresi : 15.03.2019 - 15.03.2023
TÜ E-Posta : tulaydemiralay@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ahmet DENİZ

Görev : BANKACILIK VE SİGORTACILIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Görev Süresi : 20.04.2019 - 20.04.2023
TÜ E-Posta : ahmetdeniz@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Nursel GÜRAKAR İŞÇİMEN

Görev : BANKACILIK VE SİGORTACILIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Görev Süresi : 23.07.2019 - 23.07.2021
Telefon : 0 (028) 471 25 20 » Dahili : 1145
TÜ E-Posta : nurselgurakar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Aytaç ŞEMSİ

Görev : BANKACILIK VE SİGORTACILIK ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Görev Süresi : 23.03.2019 - 23.03.2021
TÜ E-Posta : aytacsemsi@trakya.edu.tr