MEZUN DURUMDA OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ ÖDEVLERİ HK. (2021)

Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen Bölümlerimizin 2020-2021 Eğitimi-Öğretim Yılı sonunda mezun olacak durumda (4.Sınıflar ve daha öncekiler) olan öğrencilerimizin zorunlu stajlarının yerine geçmek üzere aşağıda belirtilen konularda ödev yapmaları 17.03.2021 tarihli Yüksekokul Kurulu Toplantısında uygun görülmüştür.

BANKACILIK VE SİGORTACILIK BÖLÜMÜ

No

Staj Yöntemleri

Staj Konusu

Staj Formatı

Teslim Tarihi

Açıklama

1

Ödev

Bankacılık Alanı İçin: BASEL KRİTERLERİ

 

Sigortacılık Alanı İçin: DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Yazı stili; Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı biçimde olmalıdır. Kapak sayfası ile kaynakça listesi mutlaka hazırlanmalı ve dipnot disiplinine uyulmalıdır.

31.08.2021

Staj dokümanı; minimum 30 sayfa, PDF formatında çıktı biçiminde olmalıdır.

 

BİLGİSAYAR TEKNOLOSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

No

Staj Yöntemleri

Staj Konusu

Staj Formatı

Teslim Tarihi

Açıklama

1

Proje*

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri konuları üzerine çalışma yürüten firmalarda (E-Staj)

Uzaktan Staj

31.08.2021

Flash bellek ve Bölüm Başkanlığına e-mail olarak teslim edilecektir.

 

GÜMRÜK İŞLETME BÖLÜMÜ

No

Staj Yöntemleri

Staj Konusu

Staj Formatı

Teslim Tarihi

Açıklama

1

Ödev

Özet tez analizi

Ödev

31.08.2021

Gümrük alanında yapılmış olan yüksek lisans ve doktora tezlerinden bir tanesinin özeti çıkarılacak. Özetler 8 sayfa olacak. El yazısı ile yazılacak. Özet formatı öğrencilere ulaştırılacak ve bu format esas alınarak ödev yapılacak.

 

 

İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ BÖLÜMÜ

No

Staj Yöntemleri

Staj Konusu

Staj Formatı

Teslim Tarihi

Açıklama

1

Ödev

Kitap özeti

PDF

31.08.2021

İşletme yönetimi ile ilgili bir kitap okunup 5 sayfalık özet çıkartılacak

           

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

No

Staj Yöntemleri

Staj Konusu

Staj Formatı

Teslim Tarihi

Açıklama

1

Ödev

1-Endüstri 4.0in uluslararası ticarete etkileri

2-Covid-19un ihracata etkileri

3-covid-19un ithalata etkileri

4-Dış ticaret hizmet sağlayıcıların covid-19 ile birlikte karşılaştıkları zorluklar ve çözüm yolları

5-Covid-19 sürecinin E-ticaret sürecine etkisi

6- Uluslararası ticaret bölümüne uygun vb. konuları seçebilirsiniz.

Hazırladığınız ödevi Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzunu kullanarak hazırlayınız. Ödevi hazırlarken en az 10 kaynakça kullanınız. Ödevler kaynakçalar dahil en az 12 sayfa, en fazla 15 sayfa ve pdf formatında çıktı alınarak hazırlanacak (Kitap, makale, tezler vb. kaynaklardan faydalanabilirsiniz). Hazırladığınız ödevde metin içinde aldığınız kaynakçaları gösteriniz Örn:(Ak, 2020). Ödevin son sayfasında kaynakçaları mutlaka yazınız. Hazırladığınız ödevler intihal programına sokulacaktır o nedenle aldığınız kaynakçaları gösterin ve kendi ifadelerinizi kullanmaya özen gösterin.

31.08.2021

PDF formatında çıktı alınacak ve ödev kapağı hazırlanacak

Ek Dosyalar
Bu içerik 17.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 2348 kez okundu.