MAZERET SINAVI HK. 2021-2022 GÜZ Y.Y.

Yüksekokulumuz 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı, Vize Mazeret sınavlarını Trakya Üniversitesi Lisans-Eğitim ve Sınav Yönetmeliği’nin 17. Maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen şekilde yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 Vize Mazeret Sınavı Başvuru Tarihleri: 29 Kasım - 07 Aralık 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar, ekteki dilekçe ve mazeret belgesini ekleyerek Müdürlüğe teslim edilmesi

Vize Mazeret Sınavı Tarihi  : 15 Aralık 2021 tarihinde saat 14:00’de a Blok 3. Kat 1 nolu derslikte
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM, ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Madde 18 – (Değişik:RG-16/3/2020-31070)
İlgili yönerge ile belirlenen dersler hariç bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş gün içinde dekan veya müdür tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

Ek Dosyalar
Bu içerik 24.11.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 208 kez okundu.