İdari Personel

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Yüksekokul Sekreter V.
Göreve Başlama : 23.05.2017
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Hakan Fehim ULUŞAN

Görev : Öğrenci İşleri
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : hfehimulusan@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Sevgi BAYAR

Görev : Öğrenci İşleri
Göreve Başlama : 12.02.2018
TÜ E-Posta : sevgibayar@trakya.edu.tr

Şoför Ali Ergun KÖSTEK

Görev : Şoför
TÜ E-Posta : aergunkostek@trakya.edu.tr

Hizmetli Ahmet İLDENİZ

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1178
TÜ E-Posta : ahmetildeniz@trakya.edu.tr

Hizmetli Oğuzhan AYDIN

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1172
TÜ E-Posta : oguzhanaydin@trakya.edu.tr

Hizmetli Selçuk GÜMÜŞ

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 712 50 11 » Dahili : 1172
TÜ E-Posta : selcukgumus@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. İlkay KÖSTEK

Görev : Sözleşmeli Personel
TÜ E-Posta : ilkaykostek@trakya.edu.tr

Kdr. İşç. Feride ŞILAK

Görev : Öğrenci İşleri
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1192
TÜ E-Posta : feridesilak@trakya.edu.tr