Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav

T.Ü. 2018-2019 Öğretim Yılı tüm yeni kayıtlı öğrenciler için A1-A2 düzeyinde 50 adet
çoktan seçmeli sorudan (5 seçenekli) oluşan 60 dakika sürecek , Zorunlu Yabancı Dil
(İngilizce) Muafiyet Sınavı 5 Ekim Cuma saat 14:30'da Ayşekadın, İsmail hakkı Tonguç, Saray
İçi ve Balkan Yerleşkelerinde ve İlçe merkez birimlerinde yapılması planlanmıştır.
Ek kontenjandan gelen öğrenciler için ikinci bir sınav tarihi ise, 26 Ekim 2018 Cuma
günü saat 14:30 olarak belirlenmiştir. Sınav başvuruları öğrenciler tarafından matbu dilekçeyle
birimlerin öğrenci işlerine ilk sınav için 17 Eylül 2018 - 27 Eylül 2018 mesai bitimine kadar, ek
kontenjandan gelen öğrenciler için 8 Ekim 2018 19 Ekim 2018 masai bitimine kadar yapılacak
olup, birimlerin başvuru listelerini ilk muafiyet sınavı için 1 Ekim 2018 tarihinde saat 13:30 a
kadar, ek kontenjanlar için yapılan başvuru listelerinin 22 Ekim 2018 tarihinde saat 13:30 a
kadar sınav yerleşim planının yapılması ve soruların basımının aksamaması için ivedilikle bölüm
başkanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Zorunlu Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyet Sınav tarih ve başvuru duyurularının
üniversitemiz internet sayfasında ve birimlerce tüm öğrencilere ilan edilmesi konusunda
gereğinin yapılmasını bölüm başkanlığımızca arz ederim.

Ek Dosyalar
Bu içerik 06.09.2018 tarihinde yayınlandı ve toplam 512 kez okundu.