Yeni Türk Ticaret Kanunu Yönetmelikleri Hakkında

18.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yeni Türk Ticaret Kanunu Yönetmeliklerden;

"Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik", "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" ve "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmeliğe" http://www.bumindogrusoz.com/m.aspx?id=763 adresinden ulaşılabilir. 

Bu içerik 03.09.2012 tarihinde yayınlandı ve toplam 486 kez okundu.