Kurumlar arası yatay geçiş esasları hakkında

T.C.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

SENATO KARARLARI

 

 

TOPLANTI  TARİHİ:  03 HAZİRAN 2015

TOPLANTI SAYISI:  05

 

KARAR  23:

            Üniversitemiz 2015 – 2016 Eğitim – Öğretim Yılız Güz Yarıyılı için “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Gereği Yapılacak Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esasları” görüşüldü:

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK GEREĞİ YAPILACAK KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ ESASLARI

 

(1) Üniversitemiz bünyesindeki önlisans ve lisans programlarına 2015 – 2016 Eğitim Öğretim yılı başından itibaren Kurumlar Arası Yatay Geçiş’in; ilgili yönetmelik gereği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından tespit ve ilan edilecek kontenjanlar esas alınarak yapılmasına, ayrıca ilave kontenjan belirlenmemesine, yurtdışı yatay geçiş kontenjanı ayrılmamasına, başvuru ve değerlendirme takviminin aşağıdaki şekilde kabul edilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na sunulmasına,

(2) Başvuruların, programın bulunduğu Dekanlık/Müdürlük tarafından kabul edilmesine, ön değerlendirmenin ilgili Yönetim Kurulu’nca oluşturulan komisyonlar tarafından yapılmasına,

(3) Merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması,

(4) Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az %60 veya eşdeğeri olması,

(5) Başarısız dersi bulunmaması, (Olimpiyat, Dünya, Avrupa ile uluslararası ve Türkiye Şampiyonalarında ilk üç (3) dereceye giren (takım veya ferdi) sporcu öğrencilerden alttan dersi olmaması şartı aranmaz.)

(6) Disiplin cezası almamış olması.

Ek Dosyalar
Bu içerik 13.07.2015 tarihinde yayınlandı ve toplam 1610 kez okundu.