İngilizce Kursları hk.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER)
tarafından uzaktan eğitim (online) şeklinde yürütülecek ''İngilizce Kursları'' düzenleneceğine ilişkin adı
geçen Kurumdan alınan ilgi yazı ekte gönderilmiştir.
Söz konusu kurslar ile ilgili ekteki afişin akademik-idari personele ve öğrencilere duyurulması
hususunda gereğini rica ederim.''

Ek Dosyalar
Bu içerik 25.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 119 kez okundu.