GÜMRÜK İŞLETME BÖLÜMÜ MEZUNLARI HAKLARINA KAVUŞTU

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü mezunlarının da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurduğu yerlere başvuru yapabilmeleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına tanınan haklardan yararlanıp yararlanması konusundaki talebi 27.11.2013 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 43/b maddesi uyarınca, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın görüşü dikkate alınarak, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gümrük İşletme Bölümü mezunlarının da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarının başvurduğu yerlere başvuru yapabileceklerine ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlarına tanınan haklardan yararlanabileceklerine karar verilmiştir.
Bu içerik 13.12.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 2444 kez okundu.