Bulut Bilişime Mercek Tutuyor

Okulumuz B.T.B.S. bölümü akademisyenleri Hürriyet'e konu oldu.
Haber metni şu şekilde:
Günümüzde kullanımı hayli yaygınlaşan ve kurumların iyiden iyiye hayatına girdiği bulut teknolojilerine mercek tutmak isteyenler için hazırlanan Bulut Bilişim isimli kitap, Yrd. Doç. Dr. Murat Topaloğlu, Öğr.Gör.Dr. Harun Özkişi ve Öğr.Gör. Egemen Tekkanat tarafından kaleme alındı.
Bulut Bilişim isimli bu kitapta bulut bilişim sistemlerinin temelleri, kullandığı teknolojiler ve uygulamalarından bahsediliyor. Ayrıca sanallaştırma ve bulut bilişimin gerek kullanıcılara gerekse sektöre olan etkisini ortaya koymak için iki adet ölçek geliştirme çalışmasına yer verildi. Bu sayede ülkemizde servis sağlayıcı ve hizmet alıcı firmaların bulut bilişime bakışı incelendi.
Bulut Bilişim B.T.B.S.

Bu çalışmalar ülkemizde bulut bilişimin sektör yansımalarını ölçmek için IDC Türkiye ile ortaklaşa yürütüldü. Geliştirilen ölçeklerden ilki bulut bilişim servis sağlayıcı firmaların sektörün ülkemizdeki durumu ve yansımalarını ölçmeye yönelik. İkincisi ise bulut bilişim kullanıcılarının tutumlarını ölçmeye yönelik.
Bu bağlamda her iki ölçeğe ait geçerlilik ve güvenirlik analizleri yapıldı ve kitapta yer verildi.

Haberin Tam Metni İçin: http://www.hurriyet.com.tr/bulut-bilisime-mercek-tutuyor-40640777
Bu içerik 19.12.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 329 kez okundu.