“BSB-325 Araştırma Yöntemleri” , “BST-209 Nesne Tabanlı Programlama” ve “BST-207 Python Programla” Derslerinin Not Etkisi Hakkında

Dr. Öğretim Üyesi Tülay DEMİRALAY’ın 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “BSB-325 Araştırma Yöntemleri” dersinde ödev uygulaması gerçekleştirerek, ödev uygulamasının final sınav not değerlendirmesinde %30 oranında (%70 Final Notu + %30 Ödev)  etkisi olmasını, 27.09.2019 tarihli 21/26 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile alınmıştır.

 Dr. Öğretim Üyesi Murat TOPALOĞLU’nun 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında “BST-209 Nesne Tabanlı Programlama” ve “BST-207 Python Programla” derslerinde uygulama projesi yapmasına ve genel not ortalamayı %25 (Vize % 25 + Proje % 25 + Final % 50) etkisi olmasını, 27.09.2019 tarihli 21/27 sayılı Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı ile alınmıştır.

Bu içerik 23.09.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 476 kez okundu.