Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Görevlisi Değerlendirme Sonuçları

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

        BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

 

 

04/08/2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sitesinde ilan edilen Üniversitemiz Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürlüğüne alınacak 1 adet Öğretim Görevlisi (Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim SistemleriBölümü) kadrosuna “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 11. ve 12. Maddeleri  uyarınca sınav jürisi tarafından yapılan  değerlendirme sonucu aşağıda belirtilmiştir.

 

İlgililere ilanen duyurulur.

 

 

BÖLÜMÜ       : BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

KADRO TİPİ  : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

 

ADI SOYADI

ALES

LİSANS

YABANCI DİL

GİRİŞ SINAVI

TOPLAM NOT

 

SONUÇ

NOTU

30%

NOTU

30%

NOTU

10%

NOTU

30%

Harun ÖZKİŞİ

 

81,049

 

24,31

 

69,44

 

20,832

 

50

 

5

 

95

 

28,50

 

78,642

 

BAŞARILI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu içerik 22.08.2014 tarihinde yayınlandı ve toplam 949 kez okundu.