AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİ SONUNDA (7 YIL, 14 YARIYIL) MEZUN OLAMAYIP YÜKSEKOKULUMUZ İLE İLİŞİĞİ KESİLEN ÖĞRENCİLER HAKKINDA DUYURU

Yüksekokulumuzun bölümlerine kayıt yaptırıp 14 yarıyıllık azami öğretim süresini tamamladıkları halde mezun olamayan, açılan ek sınavlara girebilmek için başvuruda bulunmayan öğrenciler ile  ek sınav hakkı elde edemedikleri  (hiç almadıkları) ders sayısı 6 veya daha fazla olduğu için gireceği tüm ek sınavları başarsalar bile ek süre hakkı elde edemeyecekleri anlaşılan aşağıda bölümü, öğrenci numarası, adı ve soyadı yazılı öğrencilerin Trakya Üniversitesi Senatosunun 31 Ağustos 2021 tarih ve 13 sayılı toplantısında alınan 29 nolu kararı ile  2547 sayılı kanunun 44 maddesi ve “Trakya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programlarında Öğrenim Gören Öğrencilerin Azami Öğretim Sürelerine İlişkin Esaslar” ın “B-Azami Öğretim Süresi Sonunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Esaslar” ın 3.nci maddesi uyarınca Yüksekokulumuzun Yönetim Kurulunun 21.10.2021 tarih ve 20 toplantı sayılı ve 6-7-8-9-10 sayılı kararı uyarınca Yüksekokulumuz  ile ilişikleri kesilmiştir.

 Öğrencilerimize ilanen duyurulur.

Ek Dosyalar
Bu içerik 10.11.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 362 kez okundu.