7 YILLIK AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN (2014 ve öncesi girişliler) EK SINAV DUYURUSU

7 YILLIK AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ TAMAMLAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN (2014 ve öncesi girişliler) EK SINAV DUYURUSU

         2547 Sayılı kanunun 44.maddesinin ( c ) fıkrası gereğince,  öğrencilerimizden 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı sonu itibariyle azami öğrenim süresini tamamlayan öğrenciler (2014 Yılı ve öncesi girişliler) için  2 ek sınav hakkı verilmiş olup, aşağıda belirtilen uygulamaya göre işlem yapılacaktır. 
 1- Müfredatındaki derslerden 6 ve daha fazlasını alamayan öğrencilerin kayıtları yasa gereği silinecektir.

2- 1 nolu madde dışında kalan öğrencilerin alıp başarısız oldukları bütün dersleri için 2 ek sınav hakkı verilmiştir. Bu ek sınavlara girecek olan öğrenciler için sınav takvimi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 Başvuru Tarihleri

01 Ekim 2021 Cuma mesai bitimine (17:30) kadar

Sınava Girecek Öğrenci İlanı

08 Ekim 2021 Cuma mesai bitimine (17:30) kadar

Sınav Program İlanı

12 Ekim 2021 Cuma mesai bitimine (17:30) kadar

Sınavın Yapılma Şekli

Teams Programı üzerinden

Ek Sınav-1 Tarihleri

18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında

Ek Sınav-2 Tarihleri

01-05 Kasım 2021 tarihleri arasında

Sınav Sonuçlarının Teslimi

12 Kasım 2021 Cuma mesai bitimine (17:30) kadar

3- Sınavlarda en az 60 (altmış) notunu alan öğrenciler ara sınav notuna bakılmaksızın başarılı sayılacaklardır.

4- 2 ek sınav sonunda, başarısız ders sayısını 5 derse kadar düşüren öğrencilere 3 yarıyıl ek süre verilecektir.

5- Azami öğrenim süresi sonunda ek sınavlara girmeden devam koşullarına bakılmaksızın başarısız oldukları ders sayısı 5 derse kadar olan öğrencilere 4 yarıyıl ek süre verilecektir.

6- 1 dersten başarısız olanlar ise öğrencilik haklarından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavına girme hakkı verilecektir.

 Ek Sınav hakkından yararlanacak öğrencilerin Azami Süre Sonu Sınavlarına katılmalarına ilişkin dilekçelerini imzalayarak 01 Ekim 2021  Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze şahsen veya posta yolu (Müdürlüğümüze dilekçe gelene kadar sorumluluk öğrenciye aittir.) ile veya kycubyo@trakya.edu.tr adresine e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir (kargo veya e-mail gönderdikten sonra okul ile irtibata geçilmelidir). 

Dilekçe Örneği Ektedir.

Bu duyuru ilgili öğrencilere tebliğ niteliğinde olup, ayrıca yazılı tebligat  yapılmayacaktır.

Önemle duyurulur.

 

Ek Dosyalar
Bu içerik 31.08.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 476 kez okundu.