ULUSLARARASI TİCARET ANABİLİM DALI

Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Uluslararası Ticaret Anabilim Başkanı
Görev Süresi : 24.08.2017 - 24.08.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özgür ÖZDEMİR

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 07.01.2019 - 07.01.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ozgurozdemir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mübeyyen TEPE KÜÇÜKOĞLU

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğretim Üyesi
Görev Süresi : 04.11.2018 - 04.11.2022
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : mtepekucukoglu@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Hüseyin ÇAKIRLAR

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğr. Görevlisi
Görev Süresi : 26.08.2020 - 26.08.2022
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : huseyincakirlar@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Hulusi Ekber KAYA

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Öğr. Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hekberkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Mehmet Türkşad AKIN

Görev : Uluslararası Ticaret Bölümü Araştırma Görevlisi
Görev Süresi : 11.05.2020 - 11.05.2023
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1146
TÜ E-Posta : mturksadakin@trakya.edu.tr