Birim Kalite Temsilcileri

AKADEMİK VE İDARİ BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Unvan

Adı Soyadı

Görevi

Göreve Başlama Tarihi

Görev Bitiş Tarihi

Prof. Dr.

AHMET ATAKİŞİ

Komisyon Başkanı

03.02.2021

03.02.2024

Doç.Dr.

Ali ERDOĞAN

Bankacılık ve Sigortacılık Böl.Bşk.

03.02.2021

03.02.2024

Doç. Dr.

Murat TOPALOĞLU

Bilişim Sistemleri ve Teknolojisi  Böl. Bşk.

03.02.2021

03.02.2024

Dr. Öğr. Üyesi

Pınar AKARÇAY

Gümrük İşletme Böl.Bşk.

03.02.2021

03.02.2024

Dr. Öğr. Üyesi

Mehmet Emin BAYNAZOĞLU

Yönetimi Bilişim Sistemleri Böl. Bşk.

03.02.2021

03.02.2024

Doç. Dr.

Ebru ONURLUBAŞ

Uluslararası Ticaret ve Finansman Böl. Bşk.

03.02.2021

03.02.2024

Doç. Dr.

Erdem ÖNGÜN

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Böl. Bşk.

03.02.2021

03.02.2024

Yüksekokul Sek.V.

NEZİR ATEŞ

Yüksekokul Sek.V.

03.02.2021

03.02.2024

 

BİRİM KALİTE TEMSİLCİLERİ

Unvan

Adı Soyadı

Görevi

Göreve Başlama Tarihi

Görev Bitiş Tarihi

Doç. Dr.

Tülay DEMİRALAY

Kalite Temsilcisi (Akademik)

03.02.2021

03.02.2024

Bil. İşl.

Murat DERİN

Kalite Temsilcisi (İdari)

03.02.2021

03.02.2024