Sınav Kuralları

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU SINAV KURALLARI

1-      Sınava girecek öğrencilerin kimlik kartlarını sıranın üzerinde bulundurmaları gerekmektedir. Kimliksiz öğrenciler sınava alınmaz.

2-      Sınav salonunda oturma düzeninden sınav görevlileri yetkilidir. Sınav başlamadan veya sınav esnasında gerekli gördüğü durmlarda öğrencinin yerini değiştirebilir.

3-      Sınav esnasında her ne sebeple olursa olsun salondan çıkan öğrenci tekrar sınava alınmaz.

4-      Soruların dağıtımı sırasında sınıfta olan öğrenciler sınava girmiş sayılır. Sınav tutanağını imzalamadan ve sınav kağıdını teslim etmeden sınavdan çıkması mümkün değildir.

5-      Sınav süresince sınavı yürüten görevlilere sorularda oluşabilecek hatalar dışında soru sormak yasaktır.

6-      Sınav sırasında cevap kağıtlarındaki kimlik bilgilerinin tükenmez kalemle doldurulması zorunludur.

7-      Dersi yürüten öğretim elemanının izniyle; sınav sırasında  hesap makinesi, sözlük, hesap planı gibi araçlar kullanılabilir.Ayrıca sınav esnasında silgi, kalem ve hesap makinesi gibi araçların değiştirilmesi yasaktır.

8-      Sınav esnasında cep telefonları kapalı durumda olup sıranın üzerinde kesinlikle bulundurulmamalıdır. Sınav sırasında cep telefonu elinde olan ve açık bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınav kağıtları alınarak haklarında tutanak tutulacaktır.

9-      Sınav görevlileri;  sınav kurallarını, düzenini ve işleyişini bozan, sınavın yapılmasını engelleyen ve sınav görevlilerine hakaret eden öğrenciler hakkında tutanak tutacaktır ve bu öğrenciler hakkında işlem yapılacaktır.

10-   Sınava girerken sıraların veya diğer demirbaşların üzerine yazılan yazılar oturan öğrenciler tarafından silinmelidir. Aksi takdirde mesuliyet bizzat öğrenciye aittir.

11-   Sınav görevlileri tarafından,  kopya çeken veya kopya çekmeye teşebbüs eden öğrencilerin tespit edilmesi halinde tutanak tutularak ders sorumlusu öğretim elemanına verilmelidir. Kopya çeken veya teşebbüs eden öğrenciler uyarılmak zorunda değildir.

ÖNEMLİ NOT:

1-      Sınavda kopya çekmeye teşebbüs etmek fiili “Yüksek Öğretim Kurullarında Öğrenci disiplinleri Yönetmeliğinin 5.(d) Maddesi uyarınca” Kınama cezası ile,

2-      Sınavda kopya çekmek veya çektirmek fiili “ Aynı Yönetmeliğin 7(e) Maddesi uyarınca” Yüksek Öğretim Kurumundan bir yarıyıl uzaklaştırma cezası ile,

3-      Kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek fiili “Aynı Yönetmeliğin 8(d) Maddesi uyarınca” Yüksek Öğretim Kurumlarından İki Yarıyıl uzaklaştırma cezası ile cezalandırılır.

Bu içerik 16.04.2013 tarihinde yayınlandı ve toplam 7769 kez okundu.