MAZERET SINAVLARI (2020-2021 BAHAR Y.Y. ARA (VİZE)) HK.

YÜKSEKOKULUMUZ 2020-2021 eĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILININ MAZERETLİ ARA (VİZE) SINAVLARI HAKKINDAKİ YÖNETİM KUREULU KARARI AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR. 

YÖNETİM KURULU KARAR SURETİ

KARAR NO-01

            Yüksekokulumuz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı, ara (vize) mazeret sınav tarihlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü.

Yüksekokulumuz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı, Vize Mazeret sınavlarını Trakya Üniversitesi Lisans-Eğitim ve Sınav Yönetmeliği’nin Madde 18 – (Değişik:RG-16/3/2020-31070)  İlgili yönerge ile belirlenen dersler hariç bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş gün içinde dekan veya müdür tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.” maddesi uyarınca, aşağıda belirtilen tarihler arasında,  mazeret sınavı olacak olan dersin ders programında belirtilen gün ve saatte öğretim elemanı tarafından yapılmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

Vize Mazeret Sınavı Başvuru Tarihleri: 10-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında mesai bitimine (17:30) kadar.

Vize Mazeret Sınavı Tarihleri : 31 Mayıs-04 Haziran 2021 tarihleri arasında derslerin olduğu gün ve saatte yapılması.

Ek Dosyalar
Bu içerik 14.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 817 kez okundu.