GEÇİCİ KAYITLAR HK. (2020 YKS ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan)

Covid 19 salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Açık Öğretim Liseleri
sınavlarının ertelenmiş olduğu göz önüne alınarak; 2020 YKS ile bir yükseköğretim programına kayıt
hakkı kazanan, geçici kayıtları yapılan ancak 2020 YKS Kılavuzunda ortaöğretim kurumundan mezun
olduklarına ilişkin belgelerini teslim etme süresi 31 Aralık 2020 tarihi olarak belirlenen adayların,
ortaöğretim kurumundan mezun olduklarına dair belgelerini Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim
Liseleri tarafından yapılacak ilk sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ibraz
etmeleri, ibraz edemeyenlerin ilgili yükseköğretim programından kayıtlarının silinmesi hususunun
16/12/2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında uygun görüldüğüne ilişkin
Yükseköğretim Kurulu Başknalığından alınan ilgi yazı ekte sunulmuştur.

Ek Dosyalar
Bu içerik 04.01.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 122 kez okundu.