ARA SINAV DUYURUSU 2020-2021 GÜZ Y.Y.

KARAR NO- 03 

Üniversitemiz  Senatosu’nun  08.10.2020  tarih  ve  18  sayılı  toplantısında alınan 20 nolu karara istinaden Yüksekokulumuz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav (Vize) tarihlerinin ve sınavların ne şekilde yapılacağının belirlenmesi hususu görüşüldü.

Üniversitemiz  Senatosu’nun  08.10.2020  tarih  ve  18  sayılı  toplantısında alınan 20 nolu karara istinaden Yüksekokulumuz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınavlarının (Vize) Uygulama Esaslarında belirtilen hususlar çerçevesinde 30 Kasim-11 Aralık 2020 (7. ve 8 hafta) tarihleri arasında çevrimiçi, online olarak yapılmasının uygun olduğuna mevcudun oybirliği ile karar verildi.

 

KEŞAN YUSUF ÇAPRAZ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU

2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI VİZE SINAV UYGULAMA ESASLARI

 

Üniversitemiz Senatosun 08.10.2020 tarih ve 8 sayılı toplantısında alınan 20 nolu karar ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılında yapılacak ara sınavlara ilişkin esaslar belir1enmiş olup, ilgili esaslar uyarınca Yüksekokulumuz yapılacak 2020-2021 Eğitim- Öğretim Güz Yarıyılı ara sınavında aşağıdaki hususlara uyulması kararı alınmıştır.

 

1- Sınavların online olarak haftalık ders programlarında belirtilen günlerinde ve ders saatlerini kapsayacak şekilde ilan edilen sınav programına uyularak sınav sürelerinin maximum 60 dk. olarak uygulanmasına,

2-  Sınav programlarının Yüksekokul web sayfasından öğrencilere duyurulmasına,

3-  Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I(ZAİ101), Zorunlu Türk Dili-I(ZTD101) ve Zorunlu Yabancı Dil-I(ZYD101) derslerinin vize sınavları 10 Aralık 2020 Perşembe günü tabloda verilen saatlerde Online olarak eş zamanlı yapılacaktır

DERS ADI

SINAV BAŞLANGIÇ SAATİ

SINAV BİTİŞ SAATİ

ZYD101

15:30

15:55

ZAİ101

16:00

16:25

ZTD101

16:30

16:55

 

 

4-  Sınavlarının haftalık ders programlarında ilan edilen günlerinde yapılarak sınav sonrası kalan sürelerde derslerin yapılmasına,

5-Sınavı yapılacak derslerin sınav sorularına ilişkin bilgilerin Microsoft Forms üzerinden dersi veren öğretim üyesi tarafından sınav tarihinden en az iki gün öncesinden yüklenmesine yapılmasına ve sınavın başlangıç ve bitiş saatinin Microsoft Forms üzerinden ilan edilen sınav programındaki tarih ve saate ayarlanmasına,

6-  Örgün öğretim program derslerinin sınavları ilan edilen sınav programındaki gün ve saatlerde yapılmasına,

7-  Sınavların sınav uygulama esasları ile ilan edilecek ara sınav programlarına uyularak 7. ve 8. haftalarda (30 Kasım 2020 - 11 Aralık 2020 tarihleri arasında) yapılması ile sınavların uygulanmasına ilişkin tüm sorumluluğun öğretim elemanlarında olmasına karar verilmiştir.

SINAV PROGRAMINI AŞAĞIDAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Ek Dosyalar
Bu içerik 18.11.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 4097 kez okundu.