Yüksekokul Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Adil OĞUZHAN

Görev : Başkan
Görev Süresi : 24.01.2017 - 24.01.2020
Telefon : 0 (284) 235 71 51 » Dahili : 1119
TÜ E-Posta : adiloguzhan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Tülay DEMİRALAY

Görev : Üye
Görev Süresi : 08.02.2017 - 08.02.2020
TÜ E-Posta : tulaydemiralay@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. A. Seden Özbek PÜSKÜL

Görev : Üye
Görev Süresi : 12.04.2017 - 12.04.2020
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1140
TÜ E-Posta : asedenozbek@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Erdem ÖNGÜN

Görev : Üye
Görev Süresi : 31.01.2017 - 25.02.2019
Telefon : 0 (284) 712 52 06
TÜ E-Posta : erdemongun@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ebru ONURLUBAŞ

Görev : Üye
Görev Süresi : 12.04.2012 - 12.04.2018
Telefon : 0 (284) 712 52 07 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : ebruonurlubas@trakya.edu.tr