İdari Personel

Yüksekokul Sekr. Nezir ATEŞ

Görev : Yüksekokul Sekreter V.
Göreve Başlama : 23.05.2017
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1128
TÜ E-Posta : nezirates@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Murat DERİN

Görev : Bilgisayar İşletmeni
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1108
TÜ E-Posta : muratderin@trakya.edu.tr

Bilg.İşl. Hakan ULUŞAN

Görev : Öğrenci İşleri
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1191
TÜ E-Posta : hfehimulusan@trakya.edu.tr

Şoför A. Ergun KÖSTEK

Görev : Memur
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1124
TÜ E-Posta : aergunkostek@trakya.edu.tr

Hizmetli Ahmet İLDENİZ

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1178
TÜ E-Posta : ahmetildeniz@trakya.edu.tr

Hizmetli Oğuzhan AYDİN

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1172
TÜ E-Posta : oguzhanaydin@trakya.edu.tr

Hizmetli Selçuk GÜMÜŞ

Görev : Hizmetli
Telefon : 0 (554) 712 52 06 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : selcukgumus@trakya.edu.tr

Kemal ÇELEBİ

Görev : Güvenlik Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : kemalcelebi@trakya.edu.tr

Kıvanç KASAP

Görev : Güvenlik Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : kivanckasap@trakya.edu.tr

Güray TUTAK

Görev : Güvenlik Görevlisi
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : guraytutak@trakya.edu.tr

İlkay KÖSTEK

Görev : Sözleşmeli Personel
Telefon : 0 (284) 712 52 06 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ilkaykostek@trakya.edu.tr